Jdi na obsah Jdi na menu

Požární ochrana

V oblasti Požární ochrany nabízíme následující služby

 • Zpracování kompletní dokumentace požární ochrany
 • Zpracování požárních řádů pro jakékoliv prostory
 • Zpracování požárních poplachových směrnic
 • Začlenění provozovaných činností podle požárního nebezpečí (dle § 4 zákona č. 133/1985 Sb. ve znění zákona č. 67/2001 Sb.)
 • Zpracování požárních evakuačních plánů
 • Zpracování dokumentace zdolávání požáru
 • Zpracování požárně bezpečnostního řešení
 • Proškolení vedoucích zaměstnanců a řadových zaměstnanců
 • Proškolení požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • Účast při kontrolách Hasičského záchranného sboru a jednání s ním.
 • Provádění pravidelných kontrol na pracovištích a vedení agendy PO s pravidelnou aktualizací dokumentace v závislosti na platné legislativě.
 • Zajištění dodání přenosných hasicích přístrojů a zabezpečení jejich pravidelných revizí.