Jdi na obsah Jdi na menu

Bezpečnost práce

V oblasti Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro Vás zabezpečíme:

 • Zpracování kompletní dokumentace
 • Zajištění školení řidičů
 • Vyhledání, posouzení a hodnocení rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců
 • Proškolení vedoucích zaměstnanců a řadových zaměstnanců
 • Zpracování kategorizace práce dle vyhlášky č. 432/2003 Sb. a její dodání ke schválení na hygienickou stanici.
 • Zajištění poučení zaměstnanců o poskytnutí první pomoci
 • Odbornou pomoc při vzniku pracovního úrazu
 • Účast při kontrolách Oblastního inspektorátu práce a jednání s nim.
 • Provádění pravidelných kontrol na pracovištích, vedení agendy s pravidelnou aktualizací dokumentace v závislosti na platné legislativě.
 • Zajištění provedení revizí vyhrazených technických zařízení (elektrická, tlaková, plynová, zdvihací) a zaškolení jejich obsluhy.
 • Dodání bezpečnostních a výstražných tabulek
 • Pomoc při výběru a poskytování osobních ochranných prostředků.
 • Zpracování směrnice pro práce zakázané ženám a mladistvým
 • Zpracování bezpečnostních pokynů pro práce na libovolných strojích a zařízeních.