Jdi na obsah Jdi na menu

logo_bozpo_rgb.jpg

 

Povinnost zaměstnavatele zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a také zabezpečení požární ochrany je dáno zákonem (Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, zákon 309/2006 Sb. o BOZP a zákon č. 67/2001 o požární ochraně). Pro zaměstnavatele to ale není vůbec jednoduché. Každý měsíc vycházejí spousty nových předpisů, vydávají se nové normy a jsou neustále aktualizovány zákony. Je třeba zajistit řadu bezpečnostních opatření, ať jsou to pravidelná školení zaměstnanců, zajištění osobních ochranných pracovních pomůcek, zajištění revizí, proškolení řidičů, obstarání bezpečnostních tabulek, vyhledávání a kontroly Hasičského záchranného sboru nebo Oblastního inspektorátu práce. A proto je tu naše agentura. Zajistíme Vám kompletní služby v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně. Poskytujeme tyto služby všem bez ohledu na velikost firmy, umístění sídla, počtu poboček, či okres České republiky. Zajišťujeme naše služby po celé republice bez ohledu na vzdálenost.

 
 
 

Pokud na našich stránkách postrádáte nějaké informace, případně byste tu rádi nalezli ještě něco navíc, informujte nás o tom.